Klubnyheder

Åbent Hus - Kattegat eventet 28 maj 2022 fra 10 - 16.00

4. maj 2022, 10.18

Kære venner 


Vi nærmer os med hastige skridt lørdag den 28 maj 2022, hvor Sæby ny havn skal indvies. Vi er selv tilstede med hele 2 arrangementer 


- Åbent hus, kom og prøv

- Kattegat eventet

Vi er overbevidste om at det bliver en kanon dag med masser af publikum og interesserede i SUP og alle de andre  vandaktiviteter der er på og i havnen denne dag. 


Jeg har ud fra de tilkendegivelser jeg har fået, forsøgt at lave en arbejdsfordeling på dagen, som jeg vedhæfter dette nyheds brev. Alle har tilkendegivet at de bakker op denne dag- stort tak for det, men der er plads til flere. Tag gerne konen, kæresten med. Der skal også laves havneplatter og sælges lidt. 


Op til dagen har vi også en del opgaver vi skal have løst, så det er her appellen kommer. Af opgaver er :


- Containerne ankommer på havnen cirka den 12 maj og skal indrettes med hylder og boards/grej

- Den store lånte lager rum til bådvogne og rib skal gøres lidt "brugervenligt"

- indkøbs seddel til de planlagte arrangementer

- samling af de 4 sponserede bænksæt fra Spar Nord Sæby Fonden.


På selve dagen har - Danmarks mindste kanonlaug - indvilliget i at kommer og skyde eventet i gang. 


Så det tegner sig til at blive en god dag. 


Men inden da syntes jeg vi alle - eller de der kan lige skal stikke hovederne sammen og lave en forventningsafstemning på, hvem gør, hvad og, hvornår.


TIRSDAG DEN 10 MAJ KL. 19.00 i klublokalet på Sæby Søbad, så får i alle en briefing om dagen og klubbens aktiviteter. 


Vi håber virkelig at du kigger forbi, også hvis det blot er for at lytte men gerne deltage - VI SES 


Kommunens opdate for afvikling af dagen       Arbejdsplan for den 28 maj